I samband med att Bibeln idag ger ut Olof Edsingers bok En guide till Romarbrevet kommer alla som köper denna att få en inloggningskod till den vandring genom Romarbrevet som ingår i I Mästarens fotspår 2. Totalt handlar det om 16 lektioner – en för varje kapitel.

Från flera håll har det även kommit förfrågningar om man inte kan få använda sig av undervisningen från I Mästarens fotspår 1 & 2 i sin hemgrupp eller lokala församling. När det gäller lärjungaskolans första del har vi öppnat för denna möjlighet under följande förutsättningar:

  • Max fem lektioner får visas.
  • Lektionerna behöver ha någon form av pedagogisk inramning, gärna med inspiration från de samtalsfrågor som är framtagna till respektive undervisningspass.
  • Lektionerna får inte läggas ut på offentliga hemsidor, utan får bara visas i anslutning till de aktuella samlingarna. För att få tillgång till länkarna: kontakta kursföreståndaren på mail olof.edsinger@folkbildning.net.
  • Ni kan antingen få ett förslag på lämpliga lektioner eller välja själva utifrån översikten här: http://imastarensfotspar.se/kursupplagg/innehall/

Om ni även vill använda material från de båda fördjupningskurserna ”Apologetik – trons försvar” och ”Ledare i Guds rike” kan ni höra av er direkt till Olof Edsinger.