I Mästarens fotspår 2 är en 16 veckor lång kurs. Den inleds med en upptaktsträff (troligen en kväll på en eller två platser i landet) där klassen träffas ”live”, men bygger sedan helt på distansformatet. Som deltagare får du en inloggning till bloggen imastarensfotspar2.se, där de förinspelade undervisningspassen kommer att finnas utlagda. Kopplat till undervisningen finns det uppgifter, normalt med ett praktiskt eller tillämpande fokus.

Dialog kring undervisning och uppgifter sker via en sluten Facebook-grupp. För att anses ha gått kursen (och vara berättigad till CSN-bidrag) behöver du varje vecka ha sett minst ett föredrag och gett återkoppling på de aktuella uppgifterna.

I Mästarens fotspår 2 är indelad i två spår: Romarbrevet och fördjupningskurser.

Romarbrevet

Detta spår kommer att fungera som ”bottenplatta” i kursen. Det utgör alltså den del som alla deltagare förväntas att gå, även om undantag kan medges. Romarbrevet innehåller 16 kapitel, och varje lektion kommer att fokusera på ett kapitel i taget.

Kurslitteratur: Romarbrevet samt En guide till Romarbrevet av Olof Edsinger (utkommer i november 2016 på Bibeln idags förlag).

I tillägg till detta ges följande två fördjupningskurser:

Apologetik – trons försvar

En fördjupningskurs där vi under 10 lektioner går igenom vanliga frågor och ifrågasättanden när det gäller Bibeln och den kristna trons innehåll. Fokus kommer att ligga på Jesus som historisk gestalt samt på svåra texter i Gamla och Nya testamentet.

v 4/35 Förklara och försvara – bibliska grunden för apologetik (Stefan Gustavsson)

v 5/36 Jesus – guru, galning eller Gud? (Stefan Gustavsson)

v 6/37 Vad kan vi veta om Jesus från Nasaret? (Stefan Gustavsson)

v 7/38 Varför tro att Jesus uppstod från de döda? (Stefan Gustavsson)

v 8/39 Vetenskap och tro: vänner eller fiender? (Mats Selander)

v 9/40 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord (Stefan Gustavsson) – ljudfil

v 10/41 Kristen tro och andra religioner (Ray Baker)

v 11/42 Krigen i Gamla testamentet – ett försök att förstå (Olof Edsinger)

v 12/43 Kan man tro på ett helvete? (Olof Edsinger)

v 13/44 Ondskans problem (Mats Selander)

Kurslitteratur: Antingen Kristen på goda grunder: Om sanning i en tid av tvivel av Stefan Gustavsson (SESG-Media 1997) eller Varför ska jag tro på Gud? av Timothy Keller (CredoAkademin 2011).

Ledare i Guds rike

En fördjupningskurs där vi under 6 lektioner går igenom olika aspekter av ett kristet ledarskap. Huvudfrågorna kommer att vara: Vad är det unika med ett kristet ledarskap, jämfört med ledarskap i största allmänhet? Hur kan vi som ledare bli till kanaler för Guds kraft, snarare än vår egen? Vilka principer för den kristna tjänsten träder fram i Bibeln – och hur kan vi tillämpa dessa principer i dag?

v 14/45 Ambassadörer för Guds rike

v 15/46 Jesus som ledare

v 16/47 Inte ledare, utan son

v 17/48 Ledarens inre liv

v 18/49 Olika ledarstilar och andliga gåvor

v 19/50 Ledarrekrytering, karaktär och underordning

Kurslitteratur: Ledare i Guds rike: Bibliska principer för den kristna tjänsten av Olof Edsinger (Sjöbergs förlag 2013).