I Mästarens fotspår 2 är en lärjungaskola på distans. Den bedrivs antingen på kvarts- eller halvfart, vilket innebär ett eller två undervisningspass med tillhörande arbetsuppgifter varje vecka. Skolan är indelad i två spår: Romarbrevet och fördjupningskurser (se nedan). Oavsett omfattning är det en termin som gäller, och det är självklart möjligt att även på kvartsfart ta del av båda lektionerna vissa (eller alla) veckor.

Syftet med skolan är att ge dig som deltar en möjlighet att växa i din personliga gudsrelation, men också att rusta dig för kristen tjänst och i mötet med egna och andra människors frågor om tron. Varje kursmoment kommer att ha en specifik bok som kurslitteratur, men även andra böcker, artiklar och YouTube-klipp kommer att rekommenderas under resans gång.

Om möjligt ser vi gärna att du, utöver kontakten med lärare och deltagare, har en personlig mentor på din hemort som du kan bolla dina frågor och funderingar med – till exempel din lokala präst/pastor eller ungdomsledare. Det är också möjligt att via Skype eller Google Hangout skapa forum där du i mindre grupp kan ventilera det som händer med dig under kursen – detta är dock frivilligt från din sida.

Datum

I Mästarens fotspår 2 erbjuds både höst- och vårtermin. Aktuella datum finner du under fliken Ansökan & kontakt.

För vem?

I Mästarens fotspår 2 vänder sig i första hand till dig som redan har gått skolans första del, men i särskilda fall kan undantag medges.

Teologisk profil

Lärjungaskolan har sin förankring i den evangelisk-lutherska bekännelsen, men är öppen för alla som är intresserade av att delta.

Lärare

Föreståndare för I Mästarens fotspår 2 är Olof Edsinger. Momentet Apologetik genomförs dock i samarbete med CredoAkademin, och där kommer även CA:s lärare Stefan Gustavsson och Mats Selander att medverka.

Hur ansöker man?

Du ansöker genom att skicka ett mail till Olof Edsinger. Se info under fliken Ansökan & kontakt.

Vad kostar det?

Som på andra folkhögskolor står du för böcker och övrigt material. All undervisning är dock kostnadsfri, och visst material kommer du att få gratis. I samband med upptaktsträffen står du för resa, mat och logikostnader.

Om du läser minst halvfart via Solvik och/eller någon annan skola på gymnasial nivå kan du söka CSN-bidrag för dina studier. Kontakta CSN eller någon Studie- och yrkesvägledare (SYV) för mer information. Solviks SYV når du på mail emma.wikblad.solvik@folkbildning.net.