I Mästarens fotspår 2 erbjuds nästa gång under våren 2018. I likhet med del 1 pågår den under 16 veckor, vilket för vårterminen innebär vecka 4–19. För ytterligare detaljer om innehållet, se fliken Kursupplägg.

Eftersom kursen i första hand vänder sig till dig som redan har gått lärjungaskolans första del, räcker det med en skriftlig anmälan via mail till kursföreståndaren Olof Edsinger. I särskilda fall kan vi även öppna upp för deltagare som inte har gått del ett, men då efterfrågar vi lite fler uppgifter från de sökande. Bland annat kommer det att krävas en rekommendation från präst/pastor eller motsvarande.

Sista ansökningsdag för är 1 december 2017.

Om du har du frågor gällande lärjungaskolan i övrigt kan du kontakta kursföreståndare Olof Edsinger på mail olof.edsinger@folkbildning.net alt mobil 0702-999316.